Menu
Home Page

Clybiau / Clubs Dydd Mawrth 20.09.2016 Clwb Garddio / Gardening Club – Bl /Yrs 3,4, 5 a 6 - Clwb TGCh / ICT Club - Bl /Yrs 3,4,5 & 6 -Clwb Coginio / Cookery Club - Bl/Yrs 5 & 6 -Clwb Dawnsio / Dance Club Bl/Yrs 3,4,5 a 6 -Clwb Trawsgwlad – Cross Country – Bl. / Yrs 3,4,5 & 6
Croeso i wefan newydd Ysgol Gymraeg Santes Tudful. Welcome to the new website of Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Newyddion Diweddaraf/Latest News

Read more

Dyddiadau/Calendar Dates

  • No diary entries to display.
Read more
7 1 7 3 Ymwelwyr/ Visitors

House Points

  • Dosbarth Miss John Bl 1 / Year 1 99.72%. Da iawn chi!!
  • Llys Gethin
Top