Menu
Home Page

Mae’r staff, Llywodraethwyr a’r disgyblion yn hapus iawn bod yr ysgol wedi cael ei chategoreiddio yn wyrdd eleni. The staff, Governing Body and pupils are delighted that the school has been categorised as a green school this year.
Croeso i wefan newydd Ysgol Gymraeg Santes Tudful. Welcome to the new website of Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Newyddion Diweddaraf/Latest News

Read more

Dyddiadau/Calendar Dates

  • No diary entries to display.
Read more
2 0 8 9 9 Ymwelwyr/ Visitors

House Points

  • Dosbarth Mrs Clement Bl 4 a Miss Davies Bl 3 100%. Da iawn chi!!
  • Llys Gethin
Top