Menu
School Logo
Language
Search

Amserlen yr Wythnos / Weekly Timetable

Wythnos yn dechrau/ Week beginning: 01/06/2020

Yr wythnos yma ein thema yw Y Carnifal a Brasil. Rydym wedi dewis rhai gweithgareddau o'r Pick & Mix i chi gwblhau, mae tasg fach Maths i chi gwblhau bob dydd a cwestiwn i'w hateb ar Flipgrid. 

 

Yna cewch ddewis pa weithgareddau o'r Pick & Mix hoffech chi gwblhau. Mwynhewch!

 

This week your theme is The Carnival and Brazil. We have chosen some activities from the Pick & Mix for you to complete, there is a short Maths task to complete every day and a questions to answer on Flipgrid.

 

Then you can choose which activities from the Pick & Mix you would like to complete. Enjoy!

 

(Click here to see the Pick & Mix)

 

Wythnos yn dechrau/ Week beginning: 18/05/2020

 

Dyma amserlen yr wythnos nesaf i chi gyda’r holl dasgau rydym am osod. Gobeithio bydd yr amserlen yn eich helpu i drefnu eich diwrnod yn debyg i sut fyddai pob diwrnod os oeddwn ni yn yr ysgol. Rydym wedi rhoi digon o dasgau bob dydd i'ch cadw'n brysur, ond cofiwch, does dim rhaid gwneud pob tasg pob dydd. Mae'n bwysig hefyd i dreulio amser gyda'r teulu yn ystod yr amser yma. Eich hapusrwydd chi yw'r peth pwysicaf i ni. Byddwn yn gosod y tasgau ar Seesaw neu Google Classrooms bob diwrnod. Yn amlwg, gallwch gwblhau’r tasgau mewn unrhyw drefn, ond mae’r amserlen yn rhoi syniad i chi sut allwch drefnu eich diwrnod. Rydyn ni'n cario ymlaen gyda'r un thema ag wythnos diwethaf - Byw Bywyd Iachus.

 

Here is  a timetable showing the tasks that we will set this week. We hope the timetable will help you to structure your day in a similar way as it would be structured if we were back in school. We have set plenty of tasks to keep you busy, and many  of them won't take as long to complete as the time allocated. But also, remember, you don't have to complete every task every day. It is important during this time at home that you spend time with your family too. Your happiness and wellbeing are most important to us. We will be setting the tasks on Seesaw or Google Classrooms every day. Obviously, you can complete the tasks each day in any order you wish, but the timetable is there to give you an idea of how you could structure your day. This week, we are continuing with the same theme as last week - Staying Healthy, Keeping Fit.

Picture 1

Wythnos yn dechrau/ Week beginning: 11/05/2020

 

Dyma amserlen yr wythnos nesaf i chi gyda’r holl dasgau rydym am osod. Gobeithio bydd yr amserlen yn eich helpu i drefnu eich diwrnod yn debyg i sut fyddai pob diwrnod os oeddwn ni yn yr ysgol. Rydym wedi rhoi digon o dasgau bob dydd i'ch cadw'n brysur, ond cofiwch, does dim rhaid gwneud pob tasg pob dydd. Mae'n bwysig hefyd i dreulio amser gyda'r teulu yn ystod yr amser yma. Eich hapusrwydd chi yw'r peth pwysicaf i ni. Byddwn yn gosod y tasgau ar Seesaw neu Google Classrooms bob diwrnod. Yn amlwg, gallwch gwblhau’r tasgau mewn unrhyw drefn, ond mae’r amserlen yn rhoi syniad i chi sut allwch drefnu eich diwrnod. Mae gyda ni thema newydd am y pythefnos nesaf - Byw Bywyd Iachus.

 

Here is  a timetable showing the tasks that we will set this week. We hope the timetable will help you to structure your day in a similar way as it would be structured if we were back in school. We have set plenty of tasks to keep you busy, and many  of them won't take as long to complete as the time allocated. But also, remember, you don't have to complete every task every day. It is important during this time at home that you spend time with your family too. Your happiness and wellbeing are most important to us. We will be setting the tasks on Seesaw or Google Classrooms every day. Obviously, you can complete the tasks each day in any order you wish, but the timetable is there to give you an idea of how you could structure your day. We have a new theme for the next fortnight - Staying Healthy, Keeping Fit.

Picture 1

Wythnos yn dechrau/ Week beginning: 27/04/2020

 

Dyma amserlen yr wythnos nesaf i chi gyda’r holl dasgau rydym am osod. Gobeithio bydd yr amserlen yn eich helpu i drefnu eich diwrnod yn debyg i sut fyddai pob diwrnod os oeddwn ni yn yr ysgol. Rydym wedi rhoi digon o dasgau bob dydd i'ch cadw'n brysur, ond cofiwch, does dim rhaid gwneud pob tasg pob dydd. Mae'n bwysig hefyd i dreulio amser gyda'r teulu yn ystod yr amser yma. Eich hapusrwydd chi yw'r peth pwysicaf i ni. Byddwn yn gosod y tasgau ar Seesaw neu Google Classrooms bob diwrnod. Yn amlwg, gallwch gwblhau’r tasgau mewn unrhyw drefn, ond mae’r amserlen yn rhoi syniad i chi sut allwch drefnu eich diwrnod. Byddwn yn edrych ar thema newydd bob wythnos; thema’r wythnos hon yw ‘Ble yn y Byd?’

 

Here is  a timetable showing the tasks that we will set this week. We hope the timetable will help you to structure your day in a similar way as it would be structured if we were back in school. We have set plenty of tasks to keep you busy, and many  of them won't take as long to complete as the time allocated. But also, remember, you don't have to complete every task every day. It is important during this time at home that you spend time with your family too. Your happiness and wellbeing are most important to us. We will be setting the tasks on Seesaw or Google Classrooms every day. Obviously, you can complete the tasks each day in any order you wish, but the timetable is there to give you an idea of how you could structure your day. We will look at a different theme every week; this week’s theme is ‘Where in the World?’

Picture 1

Wythnos yn dechrau / Week starting: 20/04/2020

 

Dyma amserlen yr wythnos nesaf i chi gyda’r holl dasgau rydym am osod. Gobeithio bydd yr amserlen yn eich helpu i drefnu eich diwrnod yn debyg i sut fyddai pob diwrnod os oeddwn ni yn yr ysgol. Rydym wedi rhoi digon o dasgau bob dydd i'ch cadw'n brysur, ond cofiwch, does dim rhaid gwneud pob tasg pob dydd. Mae'n bwysig hefyd i dreulio amser gyda'r teulu yn ystod yr amser yma. Eich hapusrwydd chi yw'r peth pwysicaf i ni. Byddwn yn gosod y tasgau ar Seesaw neu Google Classrooms bob diwrnod. Yn amlwg, gallwch gwblhau’r tasgau mewn unrhyw drefn, ond mae’r amserlen yn rhoi syniad i chi sut allwch drefnu eich diwrnod. Byddwn yn edrych ar thema newydd bob wythnos; thema’r wythnos hon yw ‘Dathlu Arwyr!’

 

Here is  a timetable showing the tasks that we will set this week. We hope the timetable will help you to structure your day in a similar way as it would be structured if we were back in school. We have set plenty of tasks to keep you busy, and many  of them won't take as long to complete as the time allocated. But also, remember, you don't have to complete every task every day. It is important during this time at home that you spend time with your family too. Your happiness and wellbeing are most important to us. We will be setting the tasks on Seesaw or Google Classrooms every day. Obviously, you can complete the tasks each day in any order you wish, but the timetable is there to give you an idea of how you could structure your day. We will look at a different theme every week; this week’s theme is ‘Celebrating Heroes!’


 
Picture 1
Top