Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 1 / Task 1

Tasg 1: Rhifau i 1,000,000

Task 1: Numbers to 1,000,000

 

Cyn cwblhau y taflenni gwaith, cliciwch ar y linc isod a gwyliwch y fideo 'Numbers to a Million'.

Before completing the worksheets, click onthe link below and watch the video 'Numbers to a Million'.

Sut i ddarllen rhifau i miliwn? / How to write numbers to a million?

Taflenni Gwaith / Worksheets

Top