Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 4 / Task 4

Tasg 4: Dwi'n Gymro, Dwi'n Gymraeg

Task 4: I'm Proud to be Welsh

***Tasg i'w gwblhau yn Gymraeg / Task to be completed in Welsh***

Pam ydy bod yn Gymro neu'n Gymraes yn bwysig i chi?

 

Gallwch gyflwyno eich gwaith fel y dymunwch; vlog, poster, paragraff a.y.b. Byddwch yn greadigol wrth gwblhau eich gwaith.

 

Edrychwch yn y ffeil uchod i weld yr adnoddau sydd ar gael i'ch helpu. 

 

Cofiwch os ydych chi'n;

                 bachgen = Cymro

                 merch = Cymraeg

 

Why is being Welsh important to you?

 

You can present your work however you wish; vlog, poster, writing a paragraph. Be creative when completing your work.

 

Look in the above file to see the resources available to help you.

 

Remember if you are a;

                   boy = Cymro   

                   girl = Cymraes

 

Top