Menu
School Logo
Language
Search

Bwydlen Cinio Ysgol / School Dinner Menu

Rhaid talu am ginio ysgol trwy ParentPay. Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth. 

School dinners must be paid via ParentPay. Please click on the link below for further information. 

Bwydlen Tymor yr Haf/ Summer Term Menu

Top