Menu
School Logo
Language
Search

Ffurflenni Allweddol/ Important Forms

Os hoffech ofyn am ganiatâd i'ch plentyn fynd ar wyliau yn ystod y tymor, cwblhewch y ffurflen briodol a'i hanfon i'r ysgol.

 

office@santestudful.merthyr.sch.uk

head@santestudful.merthyr.sch.uk

 

If you would like to request permission for your child to go on holiday during term time, please complete the appropriate form and send it to school. 

 

Ffurflen Caniatad gwyliau/Holiday Permission Form

Os hoffech i aelod o'n staff roi unrhyw fath o feddyginiaeth, rhaid rhoi caniatâd. Llenwch y ffurflen a isod a'i hanfon i'r ysgol.

 

 

office@santestudful.merthyr.sch.uk

head@santestudful.merthyr.sch.uk

 

If you would like a member of our staff to administer any type of medication, consent must be given. Please fill in the form provided and send it to school. 

Ffurflen Canitad Meddiginiaeth/ Medication Consent Form

Ffonau Symudol/ Mobile Phones

Top