Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 3 / Year 3

Pick & Mix 1

 

Os ydych gartref yn hunan-ynysu a'ch bod yn teimlo'n iach, dewiswch dasg iaith, mathemateg a thema o'r Pick & Mix i'w gwblhau bob dydd. Cliciwch ar y linc ysgrifen glas yn y disgrifiad i ddarganfod adnoddau i'ch helpu i gwblhau'r dasg. Cofiwch i uwchlwytho unrhyw waith rydych yn gwneud i Seesaw fel bod eich athrawon yn ei weld (tynnwch lun o'ch gwaith os ydych wedi ei gwblhau ar bapur.)

 

Mae Pick & Mix ar ffurf PDF isod.

Yn ogystal, mae tasgau ychwanegol i chi gwblhau yn y ffeiliau uchod os ydych yn dymuno.

 

If you are at home self-isolating and you are feeling healthy, choose a language, mathematics and theme task from the Pick & Mix to complete every day. Click on the blue link in the description to find resources to complete the task. Remember to upload any work you complete to Seesaw for your teachers to see (take and upload a photo if you have completed your work on paper.)

 

The Pick & Mix is on a PDF below.

In addition, there are extra tasks in the above files for you to complete if you wish.

Top