Menu
School Logo
Language
Search

Dewiniaid Digidol/Digital Wizards

Mae’r Criw Digidol yn dysgu sgiliau penodol yn ymwneud a thechnolegau digidol ac yna’n ymweld â dosbarthiadau'r ysgol i rannu eu harbenigedd gyda disgyblion a staff. Maen nhw hefyd yn helpu’r gymuned trwy ymweld â chartref henoed yr ardal leol a helpu oedolion i ddefnyddio’r we. 

 

 

The Digital Crew teaches specific skills relating to digital technologies and then visits school classrooms to share their expertise with pupils and staff. They also help the community by visiting the home of local people and helping adults to use the web. 

Dyma'n Dewiniaid Digidol!

Dewiniaid 2023 ar waith!

Cefnogi'r Gymuned

Top