Menu
School Logo
Language
Search

Heriau Taskmaster Challenges

Heriau Tasgfeistr Blwyddyn 6:

Dyma restr o'ch tasgau Tasgfeistr, cwblhewch y tasgau a rhowch unrhyw luniau neu fidios ar Seesaw. 

Year 6 Taskmaster Challenges: 

Here is a list of your Taskmaster Challenges, complete them and upload any photos and videos to Seesaw. 

 

1) Cwblhau 20 munud o ymarfer corff / Complete 20 minutes of physical exercise.

 

2) Tynnu ffotograff anhygoel / Take an impressive photograph. 

 

3) Tynnwch lun graffig mewn ysgrifen bloc / Draw a graphic in block writing.  

 

4) Adeiladwch awyren papur a'i hedfan / Build a paper airplane and send it flying. 

 

Mwy i ddilyn yn ddyddiol / more to follow daily...

 

Top