Menu
School Logo
Language
Search

GDPR

Mae’n bosibl eich bod yn ymwybodol newidiodd y rheoliadau ar gyfer Diogelu Data ym mis Mai 2018, a’r GDPR (2018) yn cymryd eu lle. Bydd y rheoliadau newydd hyn yn effeithio ar bob ysgol, busnes, mudiad a sefydliad sy’n defnyddio a phrosesu data personol. Fel ysgol, ac felly fel Gwasanaeth Cyhoeddus, mae rhan fwyaf o’r data yr ydym yn ei brosesu yn cael ei brosesu dan y term “Tasg Gyhoeddus”. Mae hyn yn ei galluogi i allu prosesu gwybodaeth eich plentyn fel ein bod ni’n gallu darparu’r addysg sydd ei angen arno yn ogystal ȃ sicrhau ein bod ni’n gallu ei gadw’n ddiogel yn yr ysgol. Mae yna hefyd nifer o wasanaethau allanol yr ydym yn eu defnyddio yn yr ysgol, y byddwch yn ymwybodol ohonynt, sy’n gofyn am eich gwybodaeth. Er enghraifft, byddai hyn yn cynnwys ein gwasanaeth negeseuon testun sy’n rhoi’r diweddaraf i chi am ddigwyddiadau neu negeseuon o’r ysgol a allai effeithio ar eich plentyn. 

Nid oes newid i’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddefnyddio. Os ydych am ragor o wybodaeth gweler y ddogfen isod ble y gallwch gael mynediad at wybodaeth bellach am ddefnydd yr ysgol o’r data.

 

Dear Parent/Guardian, As you may be aware, the regulation for Data Protection changed in May 2018, replaced by the General Data Protection Regulations (2018). This new regulation affects schools, businesses, organisations and other establishments that use and process personal data. You may have already received a number of emails and notifications from other external parties regarding your own personal accounts and the information they require from you. There are a number of external services we use within the school, that you will be aware of, that require your information. For example this would include our text messaging service which keeps you up to date with events or messages from the school that may affect your child. As part of this new regulation, we require that each parent and guardian highlight that they are happy for us to continue to provide these services and process data as we already are doing. There is no change to the services that we use. 

For further information, please see the document below. 

Llythyr GDPR /GDPR Letter 2021

Top