Menu
School Logo
Language
Search

Digwyddiadau / Events

Dydd Gwener 8fed o Fedi 2018 - Llangrannog

Friday 8th of September 2018 - Llangrannog

 

Dydd Llun 10fed o Fedi 2018 - Diwrnod HMS (Dim ysgol i blant)

Monday 10th of September 2018 - Inset Day (No school for the children)

 

Dydd Mawrth 11eg o Fedi 2018 - Clybiau allgyrsiol yn ail ddechrau (gweler y llythyr)

Tuesday 11th of September 2018 - After school clubs re-start (please see letter)

 

Dydd Llun 1af o Hydref - Lluniau unigol a theuluoedd

Monday 1st of October - Individual and Family photos

 

Dydd Llun 22ain o Hydref - Noson Rieni

Monday 22nd of October - Parents Evening

 

Dydd Mawrth 23ain o Hydref - Noson Rieni

Tuesday 23rd of October - Parents Evening

 

Dydd Gwener 26ain o Hydref - Hanner Tymor

Friday 26th of October 2018 - Half Term

 

Dydd Gwener 9fed o Dachwedd - Trip Blwyddyn 5 a 6 i Theatr Dylan Thomas, Abertawe i wylio 'Y Bluen Wen'

Friday 9th of Novemeber - Year 5 and 6 trip to the Dylan Thomas Theatre, Swansea to watch 'Y Bluen Wen'

 

Dydd Gwener 16eg o Dachwedd - Diwrnod HMS (Dim ysgol i blant)

Friday 16th of November - INSET day (No school for children)

 

Dydd Iau 6ed o Ragfyr - Trip Blwyddyn 5 a 6 i weld 'The Terrible Tudors'

Thursday 6th of December - Year 5 and 6 trip to see 'The Terrible Tudors'

 

Dydd Gwener 21ain o Ragfyr - Diwedd Tymor

Friday 21st of December - End of Term

Top