Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 1 / Task 1

Tasg 1: Rhifau i 100,000

Task 1: Numbers to 100,000

Cyn cwblhau y taflenni gwaith, cliciwch ar y linc isod a gwyliwch y fideo 'Numbers to 100,000'.

Before completing the worksheets, click on the link below and watch the video 'Numbers to 100,000'.

 

Sut i ddarllen rhifau i 100,000? / How to read numbers to 100,000?

Taflenni Gwaith / Worksheets

Top