Menu
Home Page

I ddathlu gem cyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd gall y plant wisgo rhywbeth Cymru/Coch/Gwis Ysgol ar ddydd Llun. To celebrate Wales' first game at the Rugby World Cup the children can wear something Welsh/Red/School uniform on Monday. Diolch Mr Jones
Croeso i wefan newydd Ysgol Gymraeg Santes Tudful. Welcome to the new website of Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Newyddion Diweddaraf/Latest News

Read more

Dyddiadau/Calendar Dates

  • There are no events for the next 10 weeks.
Read more
3 9 8 5 2 Ymwelwyr/ Visitors

House Points

  • Dosbarth Mrs Clement Bl 4 a Miss Davies Bl 3 100%. Da iawn chi!!
  • Llys Gethin
Top