Menu
School Logo
Language
Search

Croeso I

Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Fflam yr iaith yn nhref y ffwrnais

Croeso

Mi fydd gwefan newydd sbon gyda ni ym Mis Ionawr! January - Watch this space for our brand new website!

Read more
Llythyron
Read more
Dyddiadau
Presenoldeb
Stage 1:

Stage 2:

Stage 3:

I ddathlu gem cyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd gall y plant wisgo rhywbeth Cymru/Coch/Gwis Ysgol ar ddydd Llun. To celebrate Wales' first game at the Rugby World Cup the children can wear something Welsh/Red/School uniform on Monday. Diolch Mr Jones
Top