Menu
School Logo
Language
Search

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

 

 

2022-2023

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

1

Cau’r bwlch Safonau Llythrennedd a Rhifedd (Cynllun Carlam) / Close the gap in Standards in Literacy and Numeracy 

2

Cwricwlwm i Gymru - Datblygu dysgu ac addysgu

Curriculum for Wales - Develop teaching and learning

3Datblygu Cymhwysedd Digidol ar draws yr ysgol. / Develop Digital Competence across the school.
4Parhau i gryfau arweinyddiaeth ar bob level / Continue to develop leadership on all levels.

 

Top