Menu
School Logo
Language
Search

Gwybodaeth Pwysig

Sesiwn Chwaraeon / Sports lessons 

 

Chwaraeon Tu Allan / Outside Sports lessons: Dydd Gwener / Friday (Every week)

 

Bydd gwersi chwaraeon Blwyddyn 6 ar brynhawn Dydd Gwener. Bydd angen i bob plentyn gwisgo cit chwaraeon: siorts, crys-t, (siwmper a throwsus os yw hi’n oer) ac yn gwisgo esgidiau chwaraeon. Dillad chwaraeon lliwiau’r ysgol os gwelwch yn dda (Coch, llwyd, du neu wyn). DIM crysau pêl droed/rygbi. 

 

This year our Sports lessons take place every Friday afternoon. Every child will need to wear sports kit: shorts, t-shirt, (jumper and joggers if it’s cold) and they must wear trainers. Sports kit should be in the school colours (red, grey, black or white) NO rugby/football kits.

Diwrnod Awyr Agored - Outdoor Learning Day 

 

Tuesday / Dydd Mawrth  

Gwaith Cartref - Homework 

 

Top