Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 4 / Task 4

Tasg 4: Fy Nhŷ Delfryfol yng Nghymru

Task 4: My Dream Home in Wales

*** Tasg i'w gwblhau yn Gymraeg / Task to be completed in Welsh ***

 

Os oeddech chi'n gallu dylunio ac adeiladu eich cartref delfrydol yng Nghymru, pa fath o dŷ fyddai hi? 

Ble yng Nghymru fysech chi'n adeiladu'r tŷ? Yn y mynyddoedd? Ar lan y môr? Yng nghanol dinas prysur?

 

Beth fyddai yn eich tŷ? Pwll nofio? stiwdio ddawns? llithren i fynd o un llawr i'r llall?

 

Byddwch yn greadigol wrth ddychmygu eich tŷ perffaith!

 

If you could design and build your perfect house in Wales, what kind of house would your build? Where in Wales would you build it? In the mountains? By the sea? In the middle of a busy city?

 

What would you have in your house? A swimming pool? dance studio? football pitch in the grounds? a slide to go from one floor to another?

 

Be creative when imagining your perfect house!

Top