Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 1 / Task 1

Tasg 1: Gramadeg

Task 1: Grammar

 

Heddiw rydyn ni mynd i ymarfer defnyddio 'Rydw i' a 'Dydw i ddim' yn gywir mewn brawddegau.

 

Tasg: Ydych chi'n gallu ysgrifennu 5 brawddeg sy'n cynnwys 'rydw i', a 5 brawddeg sy'n cynnwys 'dydw i ddim'?

 

Llwybr Llwyddiant:

  • Ysgrifennu o leiaf 10 brawddeg
  • Defnyddio 'rydw i' a 'dydw i ddim' yn gywir
  • Amrywio agoriadau
  • Atalnodi e.e. PL . ! ? " " ...

 

Edrychwch ar yr enghreifftiau isod am syniadau.

 

Today we are going to practice using 'Rydw i' and 'Dydw i ddim' correctly in sentences.

 

Task: Can you write 5 sentences that include 'rydw i' and 5 sentences that include 'dydw i ddim'?

 

Toolbox:

  • Write at least 10 sentences
  • Use 'rydw i' and 'dydw i ddim' correctly
  • Vary your sentence openers
  • Punctuation e.g. CL . ? ! " " ...

 

Look at the examples below for ideas.

Enghreifftiau / Examples

Top