Menu
School Logo
Language
Search

Pêl Rwyd/ Netball

Clwb Pêl-Rwyd

Eleni mae'r clwb pêl-rwyd yn cael ei gynnal ar Ddydd Mawrth ar iard yr ysgol. Mae croeso mawr i ferched a bechgyn blwyddyn 5 a 6 yn y clwb pêl-rwyd.

This year the netball club will be held on Tuesday on the school yard. There is a warm welcome in the club for girls and boys in year 5 and 6.

 

Os ydy hi'n bwrw glaw bydd y clwb dal yn cael ei gynnal, ond byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn y dosbarth.

If it is raining the club will still go ahead, but we will complete activities in the classroom.

 

Bydd angen i chi godi eich plentyn o iard yr ysgol am 4.30yh.

You will need to pick up your child from the school yard at 4.30pm.

 

 

Llythyr Clwb Pêl-Rwyd / Netball Club Letter

Top