Menu
School Logo
Language
Search

Gwersi Offerynnol/Music Lessons

Darparir gwersi trombôn, telyn a ffidl i grwpiau o blant yr Adran Iau gan athrawon teithiol o’r Awdurdod a’r ysgol sy’n talu am eu gwasanaeth. 

Mae athrawon yr Adran Iau yn addysgu'r iwcalili a recorder o fewn eu gwersi cerddoriaeth yn y dosbarth.

 

 

Trombone, harp and violin lessons are provided for groups of Junior children by peripatetic teachers from the Authority and the school who pay for their service.

Teachers teach the ukelele and recorder as a part of their music curriculum in class. 

Top