Menu
School Logo
Language
Search

Dysgu yn yr Awyr Agored/Outdoor Learning

Dosbarth awyr agored.

Helo bawb, 

Gobeithio rydych chi gyd yn saff, yn hapus ac wedi bod yn gweithio'n galed i’ch athrawes/ athro dosbarth. Rydyn ni'n gweld eisiau chi yn y dosbarth awyr agored a methu aros am y diwrnod pryd rydyn ni’n gallu bod nôl allan yn gwneud pethau hwylus gyda chi. Ond nes i’r diwrnod hynny dod rydyn ni wedi bod yn brysur yn chwilio am bethau rydych chi yn gallu gwneud o’r tŷ. Felly ewch i'r tudalen pic n mix lle mae 'na lwyth o bethau hwylus i'w gwneud. Croeso i chi neud cymaint yr hoffech chi.

Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau’r gweithgareddau. Edrychwn ymlaen at weld beth rydych chi’n dewis gwneud!

Croeso i chi ddangos eich gwaith ar Seesaw eich dosbarth a hefyd danfon nhw aton ni trwy e-bost- 

Cyfnod sylfaen i- romalley@santestudful.merthyr.sch.uk  

CA2 i  hthomas@santestudful.merthyr.sch.uk 

Byddwn yn dangos eich gwaith ffantastig ar y tudalen dosbarth awyr agored ar y wefan yma, felly cadwch lygad barcud allan!!

Cofiwch i gadw’n saff a golchi eich dwylo yn aml.

Mwynhewch a hwyl am y tro!

Miss O’Malley a Miss Thomas 

 

 

Hello everyone,

 

We hope that you are staying safe, are happy and are working hard for your class teachers. We miss you in our outdoor lessons and can’t wait to be back outside having fun with you. But until that day arrives we have been busy looking for things that you can do at home. If you go to the pick n mix section there are lots of fun things you can do. Feel free to do as many as you wish! We hope that you will enjoy these activities and we look forward to seeing what you do. 

Please feel free to log your work on Seesaw but also send them to us through email-

Foundation phase to romalley@santestuful.merthyr.sch.uk

KS2 to hthomas@santestudful.merthyr.sch.uk

We will be showing your fantastic work on the outdoor learning page of the school website. Keep checking to see if your task or creation will be showcased!

Remember to stay safe and wash your hands often. 

Enjoy and goodbye for now!

Miss O’Malley and Miss Thomas

Picture 1
Top