Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 1 / Task 1

Tasg 1: Gramadeg

Task 1: Grammar

Ydych chi'n gallu cwblhau gweithgaredd 1 a 2?

Edrychwch ar y daflen gyda'r termau cywir i'ch helpu i wirio ac ysgrifennu brawddegau. Mae'n bwysig eich bod yn dysgu a chofio'r ffurfiau cywir - ydych chi'n gallu creu can neu rap i gofio nhw?

 

Can you complete task 1 and task 2?

Look at the worksheet with the correct terms to help you to correct and write sentences. It is important that you learn and remember the correct forms - can you think of a song or rap to help you to remember them?

Top