Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 2 / Task 2

Tasg 2: Talgrynnu

Task 2: Rounding

 

Edrychwch ar y fideo 'Rounding to 10, 100 and 1000' a 'Round every number' i'ch atgoffa sut i dalgrynnu cyn cwblhau'r taflenni gwaith. Mae'r linc isod.

Hefyd, mae taflenni sy'n dangos pob cam yn y ffolder 'Help Llaw' os ydych eisiau edrych arnynt.

 

Before completing the worksheets, watch the 'Rounding to 10, 100 and 1000' and 'Round every number' to remind you how to round numbers correctly. The link is below.

In addition, there are help sheets that show every step in the 'Extra Help' folder if needed.

Taflenni Gwaith / Worksheets

Top