Menu
School Logo
Language
Search

Y Cwtsh

 

Mae ein Cwtsh yn rhan o Ddarpariaeth Gyffredinol yr Ysgol. Mae ar gael i unrhyw ddisgybl sydd angen peth amser i gael ei feithrin a'i gefnogi. Bydd rhai disgyblion yn ymweld â’r Cwtsh am gyfnod byr a bydd eraill angen mwy o amser. 

Er mwyn penderfynu ar y ffordd orau i helpu ein plant, efallai y byddwn yn defnyddio Boxall neu Thrive ar gyfer gwaith wedi'i dargedu. Weithiau gall y ffocws ar gyfer cymorth ddod o sgwrs gydag athrawon a rhieni. 

Mae cyfleoedd tymhorol i rieni drafod cynnydd eu plant gyda'r ymarferydd Cwtsh. 

Mrs Garbett sydd yn gweithio yn y Cwtsh. 

Os hoffech gael sgwrs gyda Mrs Garbett, cysylltwch â swyddfa’r ysgol, yr athro/athrawes ddosbarth neu e-bostiwch, kgarbett@santestudful.merthyr.sch.uk.

 

 

Our Cwtsh is part of the School's Universal Provision. It is available for any pupil that needs some time to be nurtured and supported. Some pupils will visit the Cwtsh for a short time and some will need a longer amount of time. 

In order to determine how to best help our children, we may use Boxall or Thrive for targeted work. Sometimes the focus for support can come from a chat with teachers and parents. 

Termly catch ups with the Cwtsh practitioner keep parents up to date with the children's progress. 

Our Nurture Practitioner is Mrs Garbett. 

If you would like to have a chat with Mrs Garbett, contact the school office, the class teacher or email, kgarbett@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 
Top