Menu
School Logo
Language
Search

Thema

Thema - Perthyn 

My Parents - David Hockney 

 

Fy Milltir Sgwâr

 

Hoffai Blwyddyn 6 eleni greu Ffeil 'Perthyn' sy'n cynnwys gwybodaeth am ein cymunedau lleol. Dros y dyddiau nesaf, ewch allan i dynnu lluniau lleoliadau sydd yn bwysig i chi a/neu eich teulu a'ch cymuned leol. Gallwch ystyried cynnwys eich stryd, atyniadau lleol, siopau, lleoliadau rydych yn mwynhau ymweld gyda'ch ffrindiau neu deuluoedd.

 

Year 6 would like to create a 'Belonging' file that contains information about our local communities. Over the next few days, get out in your local area, close to home, and take photos of locations that are important to you and/or your family and your local residents. You could include the street where you live, local attractions, shops, and locations where you, and your family, may enjoy going.

 

Top