Menu
School Logo
Language
Search

Tablau / Times Tables

Ym mlwyddyn 4, hoffwn i chi ymarfer y tablau rydych chi wedi dysgu'n barod:

tabl 2, 3, 4, 5 a 10

a dysgu tablau newydd:

tabl 6 ac 8.

 

In year 4, we would like you to revise the times tables that you've previously learned:

2, 3, 4, 5 and 10

and learn some new times tables:

6 and 8.

Apps

 

Dyma restr o apiau gwahanol i helpu chi i ddysgu eich tablau:

Here is a list of different apps to help you learn your times tables:

 

  • Times Tables Quiz

  • Early Birds: Times Tables Training

  • Mr Thorne’s Times Tables Terra

  • My Times Tables

  • 10 Minutes A Day Times Tables

  • Times Table Toons

  • Squeebles Times Tables

Gwefannau / Websites
Top