Menu
School Logo
Language
Search

Iaith a Tric a chlic / Language and Tric a chlic

Mae gweithgareddau Iaith i'w weld ar Google classroom. Mae hefyd linc ar gyfer adnoddau darllen a gweithgareddau darllen yno am y cyfnod addysgu o gartref. Rydym wedi lan lwytho adnoddau darllen, sillafu ac ysgrifennu Tric  a chlic i chi i weld, lawr lwytho a defnyddio ar Google classroom. Os gwelwch yn dda defnyddiwch y lliwiau sydd mwyaf addas i'ch plentyn (yn y drefn; Melyn, Glas, Gwyrdd, Pinc, Llwyd, Hufen, Seiniau tebyg e.e f / ff, Seiniau dwbl e.e. wy, oi, ae)

 

On 'Google classroom' there are language tasks. There is also a link to reading resources and activities for the learning from home period. We have uploaded Tric a chlic reading, spelling and writing activities for you to see, download and use. Please choose the colour most appropriate for your child (in the order; Yellow, Blue, Green, Pink, Grey, Cream, Similar founds e.e f / ff, Double sounds i.e. wy, oi. ae)

 

Top