Menu
School Logo
Language
Search

Iaith a Tric a chlic / Language and Tric a chlic

Mae cyfeiriadau cyswllt isod gyfer adnoddau darllen Tric a chlic, Coeden Rhydychen a Llyfrau Moli ar HWB.  Os gwelwch yn dda defnyddiwch y lliwiau sydd mwyaf addas i'ch plentyn. Wrth ddarllen llyfrau tric a chlic, dilynwch y dilyniant lliw Melyn, Glas, Gwyrdd, Pinc, Llwyd, Hufen, Seiniau tebyg e.e f / ff, Seiniau dwbl e.e. wy, oi, ae. Er mwyn ehangu ar sgiliau darllen ymhellach, mae'r apiau tric a chlic yn ardderchog i ymarfer adnabod llythrennau, ffurfio llythrennau, darllen a sillafu.

 

There are link's below to reading resources and activities for the learning from home period. Please choose the colour most appropriate for your child. Whilst reading tric a chlic, follow the colour order of; Yellow, Blue, Green, Pink, Grey, Cream, Similar founds e.e f / ff, Double sounds i.e. wy, oi. ae. To enhance reading further, the tric a chlic apps are excellent to practice letter recognition, letter formation, reading and spelling also.

 

 

 

Caneuon Ffurfio - Letter formation video's

I ddatblygu adnabyddiaeth llythrennau a sgiliau ffurfio, ymarferwch gan ddysgu'r caneuon a dilyn y ffurfiant.
To develop letter recogintion and formation, practice singing these songs and following the formation of the letters.

Top