Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Athrawon / Teachers

Athrawon / Teachers 1 Mr G Jones. Pennaeth / Headteacher (secondiad)
Athrawon / Teachers 2 Mrs Rose-Jones. Pennaeth Dros dro
Athrawon / Teachers 3 Miss C Davies. Dirprwy Dros dro/Arwein CA2
Athrawon / Teachers 4 Mrs J Roberts. Arweinydd Cyfnod Sylfaen
Athrawon / Teachers 5 Mrs D Davies. ALNCO
Athrawon / Teachers 6 Mrs C Tomlinson. Arweinydd Mathemateg.
Athrawon / Teachers 7 Mr O Pritchard. Athro Blwyddyn 6/Year 6 teacher.
Athrawon / Teachers 8 Mrs K Collins. Athrawes Blwyddyn 3/Year 3teacher.
Athrawon / Teachers 9 Mrs C Clement. Athrawes Bl 4. Year 4 teacher
Athrawon / Teachers 10 Mrs L Powell. Athrawes Blwyddyn 3/Year 3 Teacher
Athrawon / Teachers 11 Miss H Griffiths.Athrawes Blwyddyn4/Year 4 teacher
Athrawon / Teachers 12 Mrs J Gibbin. Athrawes Dosbarth Maeth/Nurture Clas
Athrawon / Teachers 13 Mrs R Reddy. Athrawes Blwyddyn1/Year 1 teacher
Athrawon / Teachers 14 Mrs Y Jones. Athrawes Derbyn/Reception teacher
Athrawon / Teachers 15 Miss P Phillips. Athrawes Bl 5/Year 5 teacher
Athrawon / Teachers 16 Miss H Boyce. Athrawes Bl 1/Year 1 teacher
Athrawon / Teachers 17 Mrs A Davies. Athrawres Derbyn/Reception Teacher
Athrawon / Teachers 18 Miss T James. Athrawes Bl 5/Year 5 Teacher
Athrawon / Teachers 19 Mrs A Spicer. Dosbarth Meithrin/Nursery Class

Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff

Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 1 Miss C Phillips.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 2 Miss A Griffith.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 3 Mrs K Deery.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 4 Miss R O'Malley. HLTA.
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 5 Miss L Lozano.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 6 Miss K Craze.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 7 Mrs H Davenport.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 8 Miss A Sullivan.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 9 Miss H Thomas. HLTA
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 10 Mrs K Garbett. Dosbarth Maeth/ Nuture Class
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 11 Miss S Evans. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 12 Mrs Z Maybank Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 13 Miss J Harris. HLTA
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 14 Mr A Cook. Cynorthwydd Dysgu/ Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 15 Miss Cartwright.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 16 Miss L Williams.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 17 Mr S Mahoney. Cynorthwydd Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 18 Miss L Jones. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 19 Mr G Jenkins. Cynorthwydd Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 20 Miss H Williams.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff 21 Mrs M Jones. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support

Staff Gweinyddol / Admin Staff

Staff Gweinyddol / Admin Staff 1 Mrs H Cater. Secretary. Ysgrifenyddes.

Gofalwr / Caretaker

Gofalwr / Caretaker 1 Mr Byron Rumble. Caretaker. Gofalwr
Top