Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Uwch Dîm/Senior Leadership Team

Mr G Jones - Pennaeth/Headteacher

Mrs L Rose-Jones - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Miss C Davies -ALNCO (Secondiad)

Mr O Pritchard :Arweinydd CA2 / Key Stage 2 Leader (Secondiad)

Mrs J Roberts - Arweinydd Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Mrs D Davies - (Secondiad)

Mrs C Tomlinson - Arweinydd Mathemateg / Maths Leader

 

Cam 1 - Adran dan 5/ Under 5's

Mrs A Spicer - Athrawes / Teacher

Mrs Y Jones - Athrawes / Teacher

Mrs J Roberts- Athrawes / Teacher

Miss J Harris- HLTA

Miss H Williams- Cynorthwyes/ LSA

Mrs K Deery - Cynorthwyes/ LSA

Mr A Cook- Cynorthwydd/ LSA

Mrs H Davenport - Cynorthwyes/ LSA

Mrs Z Maybank - Cynorthwyes/ LSA

Cam 2- Blwyddyn 1,2 a 3/Year 1,2,3

Miss H Boyce- Athrawes/ Teacher/ Arweinydd Eco Sgolion

Mrs R Reddy -Athrawes/ Teacher

Mrs A Williams - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Rhifedd

Mrs C Clement - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mrs J Gibbin - Athrawes/ Teacher

Mrs H Phillips - Athrawes/ Teacher

Mr O Pritchard - Athro/ Teacher

Mrs L Powell - Athrawes/ Teacher

Mrs L Solik - Athrawes/ Teacher

Miss Lynfa Jones - Cynorthwyes/ LSA

Miss L Williams - Cynorthwyes/ LSA

Miss L Lozano - Cynorthwyes/ LSA

Miss Ff Issac - Cynorthwyes/ LSA

Miss C Phillips - Cynorthwyes/ LSA

Mrs M Jones - Cynorthwyes/ LSA

Miss R O'Malley - HLTA/ Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

Cam 3- Blwyddyn 4,5 a 6/Year 4,5,6

Miss P Phillips - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Iechyd a Lles

Miss H Griffiths - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mrs Kirsty Collins - Athrawes/ Teacher  

Miss T James - Athrawes/ Teacher- Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol

Miss M Hughes  - Athrawes/ Teacher

Miss E Jones - Athrawes/ Teacher

Mrs C Tomlinson - Athrawes/ Teacher

Miss H Thomas - HLTA/Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

Miss A Sullivan - Cynorthwyes/ LSA

Miss S Evans - Cynorthwyes/ LSA

Miss A Griffith - Cynorthwyes/ LSA

Mr S Mahoney - Cynorthwydd/ LSA

Mr G Jenkins - Cynothwydd/ LSA

Mrs K Garbett - Cynorthwyes/ LSA

 

Mrs H Cater - Ysgrifennyddes/ Secretary

Miss A Thomas - Cynorthwyes Gweinyddol/ Admin Assistant 

Mr B Rumble - Gofalwr / Caretaker

 

Top