Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Uwch Dîm/Senior Leadership Team

Mrs L Rose-Jones - Pennaeth dros dro/Acting Headteacher

Mr G Jones - Secondiad/Secondment

Miss C Davies - Arweinydd CA2/ Dirprwy Bennaeth Dros Dro / Key Stage 2 Leader/ Acting Deputy Headteacher

Mrs J Roberts - Arweinydd Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Mrs D Davies - ALNCO

Mrs C Tomlinson - Arweinydd Mathemateg / Maths Leader

 

Cam 1 - Adran dan 5/ Under 5's

Mrs A Spicer - Athrawes / Teacher

Mrs Y Jones - Athrawes / Teacher

Mrs L Solik - Athrawes / Teacher

Miss J Harris- HLTA

Miss L Lozano - Cynorthwyes/ LSA

Miss L Williams - Cynorthwyes/ LSA

Miss H Williams- Cynorthwyes/ LSA

Mrs K Deery - Cynorthwyes/ LSA

Mr A Cook- Cynorthwydd/ LSA

Miss Lynfa Jones - Cynorthwyes/ LSA

 

Cam 2- Blwyddyn 1,2 a 3/Year 1,2,3

Mrs J Roberts - Athrawes / Teacher

Mrs A Williams - Athrawes/ Teacher/ Arweinydd Rhifedd

Mrs A Davies - Athrawes/ Teacher

Miss H Boyce- Athrawes/ Teacher/ Arweinydd Eco Sgolion

Miss A O'Brien - Athrawes/ Teacher

Miss R O'Malley - HLTA/ Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

Mrs H Davenport - Cynorthwyes/ LSA

Mrs M Jones - Cynorthwyes/ LSA

Miss C Cartwright - Cynorthwyes/ LSA

Miss C Phillips - Cynorthwyes/ LSA

Mrs Z Maybank - Cynorthwyes/ LSA

 

Cam 3- Blwyddyn 4,5 a 6/Year 4,5,6

Mrs L Powell - Athrawes/ Teacher

Miss P Phillips - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Iechyd a Lles

Mr O Pritchard - Athro/ Teacher- Arweinydd Dyniaethau

Miss H Griffiths - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Miss T James - Athrawes/ Teacher- Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol

Mrs H Phillips - Athrawes/ Teacher

Miss H Thomas - HLTA/Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

Miss A Sullivan - Cynorthwyes/ LSA

Miss S Evans - Cynorthwyes/ LSA

Miss A Griffith - Cynorthwyes/ LSA

Mr S Mahoney - Cynorthwydd/ LSA

Mr G Jenkins - Cynothwydd/ LSA

Mrs K Garbett - Cynorthwyes/ LSA

 

Mrs H Cater - Ysgrifennyddes/ Secretary

Miss A Thomas - Cynorthwyes Gweinyddol/ Admin Assistant 

Mr B Rumble - Gofalwr / Caretaker

 

Top