Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Uwch Dîm / Senior Leadership Team

Mrs L Rose-Jones - Pennaeth/Headteacher

Miss C Owen - Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

Miss C Davies - CADY/ALNCo

Mrs Y Jones - Arweinydd Cam Cynnydd 1/ Progression Step 1 Leader

Mrs A Williams - Arweinydd Cam Cynnydd 2 / Progression Step 2 Leader

Miss P Phillips - Arweinydd Cam Cynnydd 3 / Progression Step 3 Leader / Iechyd a Lles / Health and Well-being

Mrs C Tomlinson - Arweinydd Mathemateg / Maths Leader

Cam Cynnydd 1 / Progression Step 1

Athrawon / Teachers

Mrs Y Jones

Mrs J Roberts

Mrs A Davies

Miss J Harris

Mrs J Gibbin

Cymhorthyddion

Miss C Cartwright

Miss L Lozano

Miss H Williams

Mrs K Deery

Mr A Cook

Miss A Cater

 

Cam Cynnydd 2 / Progression Step 2

Athrawon / Teachers

Miss H Boyce-  Arweinydd Dyniaethau / Arweinydd Eco Sgolion

Mrs R Reddy -Arweinydd Mathemateg a Rhifedd

Mrs A Williams

Mrs C Clement - Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mrs A Spicer

Mrs L Powell

Cymhorthyddion

Miss L Jones 

Miss L Williams

Miss C Phillips

Mrs Maybank

Mrs M Jones 

Miss A Griffith
Miss K Craze 

Miss C Cartwright

Miss R O'Malley - HLTA/ Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

 

Cam Cynnydd 3 / Progression Step 3

Athrawon / Teachers

Miss H Griffiths - Arweinydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Leader

Miss T James -Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol

Miss E Jones - Arweinydd Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mrs H Phillips

Mr A Jones

Mrs C Tomlinson

Miss C Davies

Cymhorthyddion

Miss H Thomas - HLTA CPA/Addysg Awyr Agored 

Mr S Mahoney- HLTA CPA / Addysg Awyr Agored

Mr G Jenkins
Miss S Goode

Mrs Z Maybank

 

Ymyrraethau

Miss A Sullivan - HLTA Ymyrraethau

Mrs K Garbett - Ymarferwr y Cwtsh/ Cwtsh Practitioner (Darpariaeth Magwraeth/Nurture Provision)

 

 

Mrs H Cater - Ysgrifennyddes/ Secretary

Miss A Thomas - Cynorthwyes Gweinyddol/ Admin Assistant/ LSA

Mr B Rumble - Gofalwr / Caretaker

 

Top