Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Athrawon / Teachers

Mr G Jones. Pennaeth / Headteacher (secondiad)
Mrs Rose-Jones. Pennaeth Dros dro
Miss C Davies. Dirprwy Dros dro/Arwein CA2
Mrs J Roberts. Arweinydd Cyfnod Sylfaen
Mrs D Davies. ALNCO
Mrs C Tomlinson. Arweinydd Mathemateg.
Mr O Pritchard. Athro Blwyddyn 6/Year 6 teacher.
Mrs K Collins. Athrawes Blwyddyn 3/Year 3teacher.
Mrs C Clement. Athrawes Bl 4. Year 4 teacher
Mrs L Powell. Athrawes Blwyddyn 3/Year 3 Teacher
Miss H Griffiths.Athrawes Blwyddyn4/Year 4 teacher
Mrs J Gibbin. Athrawes Dosbarth Maeth/Nurture Clas
Mrs R Reddy. Athrawes Blwyddyn1/Year 1 teacher
Mrs Y Jones. Athrawes Derbyn/Reception teacher
Miss P Phillips. Athrawes Bl 5/Year 5 teacher
Miss H Boyce. Athrawes Bl 1/Year 1 teacher
Mrs A Davies. Athrawres Derbyn/Reception Teacher
Miss T James. Athrawes Bl 5/Year 5 Teacher
Mrs A Spicer. Dosbarth Meithrin/Nursery Class

Cynorthwyon Dysgu / Learning Support Staff

Miss C Phillips.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss A Griffith.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mrs K Deery.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss R O'Malley. HLTA.
Miss L Lozano.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss K Craze.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mrs H Davenport.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss A Sullivan.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss H Thomas. HLTA
Mrs K Garbett. Dosbarth Maeth/ Nuture Class
Miss S Evans. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mrs Z Maybank Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss J Harris. HLTA
Mr A Cook. Cynorthwydd Dysgu/ Learning Support
Miss Cartwright.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Miss L Williams.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mr S Mahoney. Cynorthwydd Dysgu/Learning Support
Miss L Jones. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mr G Jenkins. Cynorthwydd Dysgu/Learning Support
Miss H Williams.Cynorthwyes Dysgu/Learning Support
Mrs M Jones. Cynorthwyes Dysgu/Learning Support

Staff Gweinyddol / Admin Staff

Mrs H Cater. Secretary. Ysgrifenyddes.

Gofalwr / Caretaker

Mr Byron Rumble. Caretaker. Gofalwr
Top