Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Uwch Dîm/Senior Leadership Team

Mrs L Rose-Jones - Pennaeth/Headteacher

Miss C Davies -ALNCO (Secondiad) - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher                   

Mrs J Roberts - Arweinydd Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Mrs C Tomlinson - Arweinydd Mathemateg / Maths Leader

Miss P Phillips -   :Athrawes/ Teacher - Arweinydd Iechyd a Lles /Arweinydd CA2 / Key Stage 2 Leader 

Mrs A Willams - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Rhifedd

Mr A Jones - Athro / Teacher - Uwch Fentor Darpar Athrawon / 

Cam 1 - Adran dan 5/ Under 5's

Mrs A Spicer - Athrawes / Teacher

Mrs Y Jones - Athrawes / Teacher

Mrs J Roberts- Athrawes / Teacher

Mrs A Davies - Athrawes / Teacher

Miss L Lozano - Cynorthwyes/ LSA

Miss H Williams- Cynorthwyes/ LSA

Mrs K Deery - Cynorthwyes/ LSA

Mr A Cook- Cynorthwydd/ LSA

Mrs H Davenport - Cynorthwyes/ LSA

Mrs J Gibbin - Athrawes/ Teacher

 

Cam 2- Blwyddyn 1,2 a 3/Year 1,2,3

Miss H Boyce- Athrawes/ Teacher/ Arweinydd Eco Sgolion

Mrs R Reddy -Athrawes/ Teacher

Mrs A Williams - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Rhifedd

Mrs C Clement - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Miss J Harris- Athrawes / Teacher

Mrs Kirsty Collins - Athrawes/ Teacher  

Mrs H Dale - Athrawes / Teacher

Mrs L Powell - Athrawes/ Teacher

Miss Lynfa Jones - Cynorthwyes/ LSA

Miss L Williams - Cynorthwyes/ LSA

Miss C Phillips - Cynorthwyes/ LSA

Mrs Maybank - Cynorthwyes/ LSA

Mrs M Jones - Cynorthwyes/ LSA

Miss A Griffith - Cynorthwyes/ LSA
Miss K Craze - Cynorthwyes / LSA

Miss C Cartwright - Cynorthwyes / LSA

Miss P Phillips - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Iechyd a Lles

Miss R O'Malley - HLTA/ Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

 

Cam 3- Blwyddyn 4,5 a 6/Year 4,5,6

Miss H Griffiths - Athrawes/ Teacher - Arweinydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mrs H Phillips - Athrawes/ Teacher

Miss T James - Athrawes/ Teacher- Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol

Miss E Jones - Athrawes/ Teacher

Mr A Jones - Athro / Teacher

Mrs C Tomlinson - Athrawes/ Teacher

Miss A Harris-Athrawes/Teacher

Miss H Thomas - HLTA/Athrawes CPA/Addysg Awyr Agored

Miss S Evans - Cynorthwyes/ LSA

Mr S Mahoney - Cynorthwydd/ LSA

Mr G Jenkins - Cynothwydd/ LSA
Miss S Goode - Cynorthwyes / LSA

 

 

Miss A Sullivan - HLTA Ymyrraethau

Miss M Hughes- Cymorth Iaith

Mrs K Garbett - Ymarferwr y Cwtsh/ Cwtsh Practitioner (Darpariaeth Magwraeth/Nurture Provision)

 

Mrs H Cater - Ysgrifennyddes/ Secretary

Miss A Thomas - Cynorthwyes Gweinyddol/ Admin Assistant/ LSA

Mr B Rumble - Gofalwr / Caretaker

 

Top