Menu
School Logo
Language
Search

Dysgu o Bell / Distance Learning

Os ydy eich plentyn gartref yn iach ond mae angen iddynt hunan-ynysu, edrychwch o fewn ffeil eu blwyddyn am waith iddynt gwblhau er mwyn cefnogi eu dysgu. 

 

Gall eich plentyn gwblhau'r tasgau ar bapur, yna uwchlwytho llun o'r gwaith i Seesaw'r dosbarth, neu gwblhau'r gwaith yn syth ar Seesaw.

 

Isod, mae lincs at rai gwefannau rydym yn defnyddio yn yr ysgol.

 

**Er gwybodaeth, fe fydd mwy o dasgau yn cael eu hychwanegu i'r ffeiliau dros yr wythnosau nesaf.**

 

If your child is healthy at home, but they are required to self-isolate, click on their Year's file above to find work for them to complete to support their learning.

 

Your child can complete the tasks on paper, then upload a picture of their work to their Class Seesaw, or they can complete the work directly on Seesaw. 

 

Below, there are some quick links to websites we use in school.

 

**Please note, more tasks will be added to the files over the coming weeks.**

Top