Menu
School Logo
Language
Search

Tasg 1 / Task 1

Tasg 1: Hedd Wyn

Task 1: Hedd Wyn

 

***Tasg i'w gwblhau yn Gymraeg / Task to be completed in Welsh***

Ydych chi'n gallu cwblhau gwaith ymchwil ar Hedd Wyn? Pwy oedd Hedd Wyn? Pam ydy e'n enwog? Pam ydyn ni dal yn ei gofio heddiw? Pa ffeithiau diddorol ydych chi'n gallu darganfod am Hedd Wyn? Beth yw eich barn chi am Hedd Wyn? Ydy hi'n bwysig ein bod yn ei gofio heddiw?

 

Mae rhai dogfennau yn y ffeil yma i'ch helpu, ond fe allwch ymchwilio ar y we am fwy o wybodaeth os ydych yn dymuno.

Dyma rhai syniadau ar sut i gyflwyno eich gwaith:

  • Creu poster llawn gwybodaeth
  • Ffilmio eich hunain yn cyflwyno gwybodaeth am Hedd Wyn
  • Cyflwyniad ar Google Slides
  • Defnyddio Seesaw i gyflwyno eich gwaith

Gallwch gwblhau'r gwaith ar bapur neu yn ddigidol.

 

Cofiwch i edrych ar yr adnoddau i'ch helpu. Cofiwch, os nad ydych yn siwr sut i sillafu gair, gwiriwch yn y geiriadur. Mae atalnodi yn holl bwysig! Peidiwch anghofio i'w cynnwys - atalnod llawn, prif lythrennau, ebychnod, gofynnod a.y.b.

 

Can you complete research on Hedd Wyn? Who was Hedd Wyn? Why is he famous? Why do we still remember him today? What interesting facts can you discover about him? What is your opinion of Hedd Wyn? is it important that we still remember him?

 

There are some resources in this file to help you complete the task, but you can search for more information online if you wish. 

Here are some ideas of how you can present your work:

  • Create a poster full of information
  • Film yourself presenting information about Hedd Wyn
  • A presentation on Google Slides
  • Present your work on Seesaw

You can complete your work on paper or digitally.

 

Remember to look at all the resources to help you. Remember, if you are unsure how to spell a word, or of what a word is in Welsh, then use the dictionary. There are links to online dictionaries in the files above. Please do not use Google Translate as it isn't reliable when translating sentences.

Remember, punctuation is important! Don't forget capital letters, full stops, questions marks, exclamation marks etc. 

Top