Menu
School Logo
Language
Search

Mathemateg / Mathematics

Helo Blwyddyn 6!

Ar y dudalen Mathemateg byddwn yn rhoi nifer o bethau gwahanol rydych gallu gwneud adref. Byddwn yn uwch-lwytho nifer o dasgau gwahanol bob wythnos. 

 

Yn y ffeil ‘I See Maths’ byddwn yn uwch-lwytho fideo o wers bob dydd. Athro o’r enw Gareth Metcalfe fydd yn addysgu’r gwersi i chi. Efallai y byddwch yn sylwi eich bod wedi gwneud rhai o’i dasgau yn ein gwersi Mathemateg eleni! Yna, bydd angen i chi gwblhau'r tasg (mae'r tasgau i gyd ar dop y tudalen I See Maths!) Bydd angen i chi ddefnyddio eich sgiliau datrys problemau a rhesymu i gwblhau’r tasgau. Cofiwch i dynnu llun o’ch gwaith a’i huwch-lwytho i Seesaw - rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith. Pob lwc a mwynhewch!

 

On this page we will be uploading lots of different tasks that you can complete at home. We will be uploading a variety of tasks every week.

 

In the ‘I See Maths’ file we will be uploading (and providing a link) to a daily task that you can do. Gareth Metcalfe is the teacher who will be teaching the daily lesson. Currently he is working in a range of schools, teaching classes from Nursery-Y6, helping schools to put reasoning and problem-solving at the heart of learning. Maybe you’ll notice that you have already completed some of his tasks in our Maths lessons this year! After watching the video, you will need to complete the task. (The tasks will be at the top of the I See Maths file.) You will need to use your problem-solving and reasoning skills when completing the tasks. Remember to take a picture of the work you complete and upload it to Seesaw - we are looking forward to seeing your work. Good luck and enjoy!

 

Top