Menu
School Logo
Language
Search

Tymor y Gwanwyn 2023

Byw mewn Lliw

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor dilynol yw "Byw mewn Lliw" - Daw ein hysbrydoliaeth o'n cerdd hyfryd am liw gan ei bod yn dilyn sawl lliw ac yn gwneud cymariaethau y gallwn eu gweld yn ein byd!

 

Our theme for the following half term is "Byw mewn Lliw" - "Living in a world of Colour" Our inpiration will come from our lovely poem all about colour as it follows several colours and makes comparisons with which we can obsereve in our world! 

.

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn arw,

we are looking forward in celebrating our wondrful world full of colour with you!

Byw Mewn Lliw.mp4

Still image for this video

 

Ein thema am yr hanner tymor yw :

‘Chwedlau’r Ddraig’

 

Bydd y plant yn dysgu am:

· Fathau gwahanol o gestyll, eu nodweddion a sut y defnyddiwyd yn y Canol Oesoedd

· Cestyll penodol yng Nghymru a’r rheiny yn eu hardaloedd hwy eu hunain.

· Ddefnyddio a gwneud mapiau a chynlluniau

· Fywydau pobl yn y gorffennol

· Y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng cestyll a’r cartrefi lle maen nhw’n byw.

· Cofnodi eu syniadau a’u teimladau trwy dynnu lluniau, gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar.

· Agweddau o dreftadaeth a thraddodiadau Cymru

· Ail adrodd chwedlau traddodiadol trwy chwarae a sgwrsio.

· Ddefnyddio eu sgiliau creadigol i gynllunio, gwneud a siarad am amrywiaeth o wrthrychau ac arteffactau sy’n gysylltiedg â’r thema.

 

 

Our theme for this half term is

 

‘Dragon Tales’

 

The children will learn about:

· Castles, their characteristics and how they were used in the Middle Ages.

· Specific castles in Wales and those in their area.

· People’s lives in the past. 

· How to use and make maps and plans.

· The similarities and differences between a castle and their homes.

· Aspects of heritage and tradition.

· How to replicate traditional tales through play and conversation.

·  How to use their creative skills to design, make and talk about a variety of objects and artefacts associated with the theme. 

· How to record their thoughts and feelings through drawing, mark marking and early writing.

 

Top