Menu
School Logo
Language
Search

Tymor yr Hydref 2022

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor ydy "Beth Nesaf?"

Beth am ddarllen y stori yn y tý- a phwy a wyr efaillai mi fydd amser i chi ymweld 

â'r lleuad cyn amser ymolchi!?

 

Rydym ni sicr wedi mwynhau ein tasgau wrth fynd ar daith gyda Babi Tedi!

 

Our theme for the half term is "What's Next?"

-Why not read the story in the house and who knows,

there maybe time to visit the moon before bath time!

'Beth Nesaf?'

Dewch ar daith gyda Babi Tedi -Beth Nesaf? gan Jill Murphy

Top