Menu
School Logo
Language
Search

Diogelwch y we 2023

 

Rydym wedi bod wrthi yn brysur yn hybu ymwybyddiaeth o ddefnydd diogel yr rhyngrwyd! Mae’r diwrnod yma’n cael ei ddathlu ar draws y byd! Ar y diwrnod yma, rydyn ni’n dathlu popeth sy’n wych am fod ar-lein, ond hefyd mae'r diwrnod yn ein hatgoffa sut gallwn ni gadw’n ddiogel diolch i Tomi'r Pengwin!

We have been busy promoting awareness of safe internet use this week! This day is celebrated all over the world! On this day, we're celebrating all that is great about being online, but also the day reminds us how we can stay safe thanks to Tomi the Penguin! 

Top