Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 3 - Mrs Powell, Miss Phillips, Mrs Clement

Croeso i flwyddyn 3! Welcome to year 3!

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

Trosolwg Tymor yr Hydref

Overview of the Autumn Term

 

Tymor 1

Perthyn

 

Ein thema yw Perthyn / Our theme is Belonging 

Rydym yn dysgu trwy weithgareddau a phrofiadau y ’ Meysydd Dysgu . 

We learn through activities and experiences through our Areas of Learning.

 

 

Iaith a Llythrenned / Language and Literacy

Poster Dewch i Ferthyr / Poster ‘Come to Merthyr!’

Drama ail adrodd stori Cantre’r Gwaelod / Retelling Cantre’r Gwaelod through drama

Ebost Ddiogelwch y We / Internet safety email

Drama wrth-fwlio / Anti-bullying drama

An introduction to Read Write Inc sounds

Remembrance Day acrostic poem

 

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

Gwerth lle / Place value

Trin data / Data handling

4 Gweithred rhif - adio, tynnu, lluosi a rhannu / The 4 operations of number - addition, subtraction, multiplication and division

 

Ffeithiau rhif chwaraewyr Cymru Cwpan y Byd rybgi / Number facts on Welsh rugby players during Rugby World Cup

Ffeithiau rhif Joseph Parry / Joseph Parry number facts

Mesur yn ein gwersi ar anifeiliaid gwyllt / Measuring during our Science lessons on wild animals

 

Dyniaethau / Humanities

Hanes Merthyr / History of Merthyr

Pwy oedd Joseph Parry? / Who was Joseph Parry?

Hanes trên Richard Trevithick / Richard Trevithick’s famous invention of the first locomotive steam train

Hanes gwaith haearn Cyfarthfa / Cyfarthfa’s Iron works

Cristnogaeth a Chapeli Merthyr / Christianity and Merthyr’s Chapels

 

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Celf Cefyn Burgess (Capeli) / Art inspired by Cefyn Burgess (Chapels)

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Micro-organebau / Microorgansims 

Hylendid dwylo / Hand hygiene

Anifeiliaid gwyllt Prydain / British wildlife

 

Iechyd a Lles/Health and Well-being

Mae iechyd a lles ein plant wastad yn flaenoriaeth i ni fel ysgol.

 

Health and well-being is always a priority for us in our school.

 

Meddylfryd Twf / Growth Mindset

 

 

 

 

Ymarfer Corff/Physical Education

Bydd ein gwersi ymarfer corff bob Dydd Iau. Cofiwch ddillad ac esgidiau addas.

Please wear a PE kit every Thursday.

 

 

 

 

Manylion Cyswllt / Contact Details:

 

Miss Phillips - pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Powell - lpowell@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Clement - cclement@santestudful.merthyr.sch.uk

Top