Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 4 - Miss Griffiths a Miss James

Croeso i dudalen Blwyddyn 4

Dosbarth Morlais Miss Griffiths a Dosbarth Cyfarthfa Miss James

 

Welcome to Year 4

Morlais class Miss Griffiths and Cyfarthfa class Miss James

 

Manylion cyswllt/ Contact:

Miss James- tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Griffiths - hgriffiths@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Ein thema ar hyn o bryd yw...

Carpe Diem!

Yn ystod y thema, rydym ni wedi camu nôl amser i gyfnod y Rhufeiniaid. Dyma drosolwg o'r gwaith byddem ni'n gwneud:

 

Iaith a Llythrennedd

- Portread Buddug brenhines yr Iceni (llwyth Celtaidd)

- Escape from Pompeii descriptive writing

 

Mathemateg a Rhifedd

- Adolygu'r 4 gweithred

- Rhannu 10 a 100

- Arwynebedd a Pherimedr (a chynllunio adeilad Rhufeinig)

- Rhifolion Rhufeinig

 

Dyniaethau

- Hanes y Rhufeiniaid (yr ymerodraeth, dyfeisiadau, milwyr/ gladiatoriaid)

- Cymharu'r Rhufeiniaid a'r Celtiaid

- Mapio heolydd Rhufeinig

- Hanes ffrwydriad Mynydd Vesuvius

- Adnabod a labelu rhannau o losgfynydd

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deiet Cytbwys

- Deiet Gladiator

-Blasu brecwast Rhufeinig

- Y system dreulio

- Adnabod priodweddau solid, hylif a nwy

- Creu llosgfynydd a chynnal arbrawf adwaith cemegol er mwyn ffrwydro!

 

Y Celfyddydau Mynegiannol

- Mosaic

- Astudio a phrintio crochenwaith Rhufeinig

Top