Menu
School Logo
Language
Search

Meithrin/ Nursery Miss Harris

Croeso i dudalen y dosbarth meithrin! 

Beth yw'r dull chwilfrydedd? / What is the curiosity approach?

Tymor yr Hydref 2023

 

Uchafbwynt y tymor bydd y Sioe Nadolig yn ystod yr wythnosau olaf cyn ddiwedd tymor!

Rydym yn barod i ddechrau dysgu llawer o ganeuon newydd ar gyfer y sioe, ac efallai dawns arbennig hefyd!

Wrth gwrs byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth ar ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol y dysgwyr, wrth iddynt godi hyder yn y dosbarth a chryfhau eu perthnasau gyda phlant eraill.
Byddwn yn barhau i ddatblygu eu dealltwriaeth a defnydd o'r iaith Cymraeg o fewn y dosbarth.

 

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar barhau i ddatblygu sgiliau cyn ddarllen a chyn ysgrifennu'r disgyblion, a pharhau i geisio datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o symbolau llythrennau a rhif.

 

Hoffai staff y feithrin eich diolch am eich cefnogaeth arbennig wrth i ni ddechrau ar ail hanner tymor.

 

 

The highlight of the season will be the Christmas Show during the last few week before the end of term!
We are ready to start learning lots of new songs for the show, and maybe a special dance too! Of course, we will continue to prioritise developing the learners' personal and social
skills, as they build confidence in the class and strengthen their relationships with other children. We will also, of course, continue to develop their understanding and use of the Welsh language within the class. We will continue to develop the pupils' pre-reading and pre-writing skills, and offer activities to promote the pupils' recognition of letter and number symbols. The nursery staff would like to thank you for your continued support as we begin the second half of the term. 

Top