Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn- Mrs Y Jones a Mrs Davies

Croeso mawr i'r

Derbyn

ac i ddosbarth

Mrs Jones a Miss Trotman     Mrs Spicer a Mrs Deery

 

Bydd y nifer o themau y byddwn yn ymdrin â nhw eleni yn rhoi cyfle i'n plant i ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth a datblygu chwilfrydedd -

 

yr hyn oll wrth iddynt 

dyfu yma yn  ein hysgol ni. 
 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur a llawn hwyl yn y Derbyn.

 

The many themes we will cover this year will give our children the opportunity to

broaden their knowledge and understanding and develop their natural curiosity-

all as they
grow here in our school.

 

Looking forward to a busy and fun year in Reception.

.

 

 

Mae ein dolen dosbarth ar Seesaw yn rhan bwysig iawn o ddiwrnod ysgol eich plentyn. Cofiwch ymuno yn yr hwyl er mwyn cael agoriad i fwrlwm y dosbarth.

 

Our class link on Seesaw is a very important part of your child's school day.

Remember to join in the fun and witness where the fun happens. 

 

PE lessons are taken on a

Monday (Mrs Spicer) and a Wednesday (Mrs Jones’)

For PE lessons, we require the children  to wear:
PE Kit ~  Tracksuit, t shirt and trainers.

Diolch

Gwersi Addysg Gorfforol 

Dydd Llun (Mrs Spicer) a Dydd Mercher (Mrs Jones)

Ar gyfer y gwersi, rydym yn gofyn i'r plant wisgo:
~ Tracwisg, crys t ac esgidiau ymarfer.

Diolch

 

Cliciwch ar linc y pwynt pwer er mwyn ymarfer adnybyddiaeth y seiniau. Click on the power point link to practise the recognition of the sounds.

Cofiwch ddefnyddio app Tric a Chlic! Remember to use the Tric a Chlic app. Available for free in the app store!

Top